Kategoria: Słowa, muzyka i obiektyw

Ile psalmów Dawid napisał w ciemności? Ile z nich powstawało między jedną a drugą walką,…

Miejsce akcji: Park w Pilaszkowie. Występują: Cud w Dolinie Baka i wóz cygański.

Pierwszy raz to pytanie padło na pustyni, gdy ponura codzienność wyssała wszelką radość (Wj 16,…