Cud w Dolinie Baka Posts

Włóczysz się od człowieka do cienia, od wątpliwości do lęku, od rany do samotności? Żebrzesz…

Ile psalmów Dawid napisał w ciemności? Ile z nich powstawało między jedną a drugą walką,…

Miejsce akcji: Park w Pilaszkowie. Występują: Cud w Dolinie Baka i wóz cygański.