Cud w Dolinie Baka Posts

Od początku była zapiskiem tęsknoty. Zwykła piosenka o miłości. Spisana myśl po myśli zamiast listu.…

Włóczysz się od człowieka do cienia, od wątpliwości do lęku, od rany do samotności? Żebrzesz…

Ile psalmów Dawid napisał w ciemności? Ile z nich powstawało między jedną a drugą walką,…