Tag: Love song

Słowa piosenki pochodzą z zapisków pielgrzyma (Roman Zięba), które on sam nam podarował, idąc przez…

Myśli wybiegły z płaczem i nie chcą sobie dać niczego wytłumaczyć? Słowa milczą? Zaśpiewasz z…

Od początku była zapiskiem tęsknoty. Zwykła piosenka o miłości. Spisana myśl po myśli zamiast listu.…